(હવે અરજી કરો) NHM Gujarat Recruitment 2023 | NHM ગુજરાત ભરતી 2023, Online application

NHM Gujarat Recruitment 2023, NHM ગુજરાત ભરતી 2023, NHM Gujarat Recruitment notification, NHM Gujarat Recruitment staff nurse, NHM Gujarat Recruitment pharmacist, NHM Gujarat Recruitment form

NHM Gujarat Recruitment 2023 | NHM ગુજરાત ભરતી 2023

સંસ્થાનું નામNational Health Mission Gujarat
પોસ્ટનું નામસ્ટાફ નર્સ
ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ
મલ્ટી રિહેબિલિટેશન વર્કર
ફાર્માસિસ્ટ/ફાર્માસિસ્ટ અને ડેટા આસિસ્ટન્ટ
નોકરીનું સ્થળગુજરાત
અરજીની પ્રક્રિયાઓનલાઇન
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખનિચે આપેલ મહત્વપૂર્ણ લિંકમાં
ઓફિશ્યિલ વેબસાઈટ ની લિંકનિચે આપેલ મહત્વપૂર્ણ લિંકમાં
Pdf ફોર્મનિચે આપેલ મહત્વપૂર્ણ લિંકમાં
NHM ગુજરાત ભરતી 2023

(હવે અરજી કરો) Gujarat Anganwadi Recruitment 2023 | ગુજરાત આંગણવાડી ભરતી 2023

NHM Gujarat Recruitment 2023: લાયકાત (Eligibility)

NHM ગુજરાતની સત્તાવાર સૂચના મુજબ ઉમેદવારે કોઈપણ માન્ય બોર્ડ અથવા યુનિવર્સિટીમાંથી 10મું, 12મું, ડિપ્લોમા, ડિગ્રી, B.Sc, B.Pharm પૂર્ણ કર્યું હોવું જોઈએ.

Post NameQualification
Staff NurseB.Sc, Diploma
Physiotherapist12th, Degree
Multi Rehabilitation Worker12th, Degree
Pharmacists /Pharmacist & Data Assistant10th, 12th, B.Pharm
પોસ્ટ મુજબની ખાલી જગ્યા

NHM Gujarat Recruitment 2023: પોસ્ટ વાઇઝ ખાલી જગ્યા

Post NameNo of Post
સ્ટાફ નર્સ1
ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ1
મલ્ટી રિહેબિલિટેશન વર્કર1
ફાર્માસિસ્ટ/ફાર્માસિસ્ટ અને ડેટા આસિસ્ટન્ટ5
પોસ્ટ મુજબની ખાલી જગ્યા

IIT Gandhinagar Recruitment 2023 | IIT ગાંધીનગર ભરતી 2023, પગારઃ 35,000 – 55,000

NHM Gujarat Recruitment 2023: પગારધોરણ (Salary scale)

Post NameSalary (Per Month)
Staff NurseRs. 13,000/-
PhysiotherapistRs. 15,000/-
Multi Rehabilitation WorkerRs. 11,000/-
Pharmacists /Pharmacist & Data AssistantRs. 13,000/-
પગારધોરણ

NHM Gujarat Recruitment 2023: વયમર્યાદા (Age Limit)

નેશનલ હેલ્થ મિશન ગુજરાત ભરતી સૂચના મુજબ, ઉમેદવારની મહત્તમ ઉંમર 40 વર્ષ હોવી જોઈએ.

NHM Gujarat Recruitment 2023: છેલ્લી તારીખ

16-Nov-2023

NHM Gujarat Recruitment 2023: અરજી કરવા માટે જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ (Documents required to apply)

10મું, 12મું, ડિપ્લોમા, ડિગ્રી, B.Sc, B.Pharm કોઈપણ માન્ય બોર્ડ અથવા યુનિવર્સિટીમાંથી.

Post NameDocument
Staff NurseB.Sc, Diploma
Physiotherapist12th, Degree
Multi Rehabilitation Worker12th, Degree
Pharmacists /Pharmacist & Data Assistant10th, 12th, B.Pharm
required document

NHM Gujarat Recruitment 2023: અરજી ફી (Application Fee)

કોઈ અરજી ફી નથી

NHM Gujarat Recruitment 2023: અરજી કઈ રીતે કરવી? (How to apply)

  • ૧. ઉમેદવારની ફક્ત ઓનલાઇન અરજી જ સ્વીકારવામાં આવશે. અન્ય કોઈ પણ રીતે મોકલેલ અરજીઓ માન્ય રહેશે નહી.
  • ૨. સુવાચ્ય અને સ્પષ્ટ દેખાય તે રીતે ઓરીજનલ ડૉક્યુમેન્ટની સોફ્ટકોપી સોફ્ટવેરમાં ફરજીયાત અપલોડ કરવાની રહેશે જો સ્પષ્ટ ન વંચાય તેવા ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરેલા હશે તો તેવી અરજી રદ ગણવામાં આવશે.
  • ૩. અધુરી વિગતોવાળી અરજીઓ અમાન્ય રહેશે.
  • ૪. ઉમેવાર એક પોસ્ટ માટે એક કરતા વધુ અરજી કરી શકશે નહી.
  • ૫. એક કરતા વધુ જગ્યા માટે અલગ અલગ ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે.
  • ૬. વયમર્યાદા માટે જાહેરાતમાં દર્શાવેલ અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ સુધીની વયમર્યાદાની ગણતરી કરવામાં આવશે એટલે કે તમામ ઉમેદવારોનાં કિસ્સામાં વયમર્યાદા માટે જાહેરાતમાં દર્શાવેલ અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખની સ્થિતિએ ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે.
  • ૭. આરોગ્યસાથી ઓનલાઇન પોર્ટલમાં PRAVESH>CANDIDATE REGISTRATION માં સૌ પ્રથમ રજીસ્ટ્રેશન કરી PRAVESH>CURRENT OPENING માં જઇ લોગીન કરી ફોર્મ ભરવાનું રહેશે.
  • ૮. એક સરખા મેરીટનાં કિસ્સામાં જે ઉમેદવારની ઉંમર વધારે હશે તેમને અગ્રતા આપવામાં આવશે.
  • ૯. ઉક્ત ભરતી અંગેની જગ્યામાં વધ ઘટ કરવાની આખરી સત્તા મેમ્બર સેક્રેટરી ડી.એચ.એસ.અને મુખ્ય જીલ્લા આરોગ્ય અધિકારીશ્રી જીલ્લા પંચાયત જુનાગઢને અબાધિત રહેશે.
  • ૧૦. ડોક્યુમેન્ટ વેરીફીકેશન સમયે જ તમામ અસલ પ્રમાણપત્રો રજુ કરવાના રહેશે. પાછળથી કોઈપણ પ્રકારની રજુઆતો સ્વીકાર્ય રહેશે નહિ.

Important Links

સત્તાવાર સૂચનાNotification
છેલ્લી તારીખ16-Nov-2023
અરજી કરવા માટેઅહીં ક્લિક કરો
સત્તાવાર વેબસાઈટ વિજિત કરવા માટેઅહીં ક્લિક કરો
હોમપેજઅહીં ક્લિક કરો
NHM Gujarat Recruitment 2023 quick link

નોંધ: મિત્રો, અરજી કરતા પહેલા ભરતીની તમામ માહિતી સંસ્થાની સત્તાવાર વેબસાઈટ પર જઈ તથા સંસ્થાનો સંપર્ક કરી જાણી લેવા વિનંતી. અમારો એકમાત્ર ઉદેશ્ય આપ સુધી માહિતી પહોંચાડવાનો છે. આ ભરતીની માહિતીમાં કોઈ ફેરફાર પણ હોઈ શકે છે.

Leave a Comment