સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયામાં ચોકીદારની જગ્યાઓ માટે ભરતી 2023 | CBI Watchman Recruitment 2023

CBI Watchman Recruitment 2023: સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાએ વિવિધ પદો પર ભરતી, જેમણે ચોકીદાર અને ગાર્ડનરના પદોને સહિત, માટે એક નોટિફિકેશન જાહેર કરી છે. આ નોટિફિકેશન સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના આધિકારિક વેબસાઇટ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવે છે.

જાહેર થયેલ નોટિફિકેશનના અનુસાર, સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયામાં ચોકીદાર અને ગાર્ડનરના પદોને ભરવાની યોજના છે.તેમજ, ભરતી વિશે વિગતવાર માહિતી પોસ્ટમાં Steps રીતે બતાવવામાં આવી છે. પોસ્ટમાં ઉપલબ્ધ સંપૂર્ણ માહિતીને ચકાસી પછી, અભ્યર્થીઓ અરજી ફોર્મ ભરી શકે છે.

CBI Watchman Recruitment 2023 

સંસ્થાનું નામCBI Watchman Recruitment 2023
પોસ્ટનું નામચોકીદાર અને ગાર્ડનર
અરજીની પ્રક્રિયાઓનલાઇન
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ1 ડિસેમ્બર 2023
ઓફિશ્યિલ વેબસાઈટ ની લિંકનિચે આપેલ મહત્વપૂર્ણ લિંકમાં

CBI Watchman Recruitment 2023: લાયકાત (Eligibility)

સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા ભરતી માટેની શૈક્ષણિક યોગ્યતા કોઈનાં ઓળખાયા સંસ્થાનથી 10મી ક્લાસ પાસ થવી જોઈએ.

CBI Watchman Recruitment 2023: પગારધોરણ (Salary scale)

સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા ભરતી 2023 માટે ઉમેદવારોને દર મહિને રૂ. 8000 આપવામાં આવશે. આ સિવાય અન્ય કોઈ ભથ્થું આપવામાં આવશે નહીં. ઉમેદવારને દર વર્ષે 15 દિવસની રજા મળશે, દર મહિને વધુમાં વધુ 2 દિવસ.

CBI Watchman Recruitment 2023: પરીક્ષા પેટર્ન (Exam Pattern)

સીબીઆઈ ભરતી માટે ઉમેદવારોની પસંદગી ઈન્ટરવ્યુ અને દસ્તાવેજ ચકાસણીના આધારે કરવામાં આવશે.આ ભરતીમાં સ્થાનિક ભાષા વાંચવા અને લખવાની ક્ષમતા ધરાવતા સ્થાનિક રહેવાસીઓને વધુ પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે.

CBI Watchman Recruitment 2023: છેલ્લી તારીખ

1 ડિસેમ્બર 2023

CBI Watchman Recruitment 2023: વય મર્યાદા

સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા ચોકીદારની ભરતી માટે વય મર્યાદા મહત્તમ 40 વર્ષ સુધી રાખવામાં આવી છે.આ ઉપરાંત અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિ, અન્ય પછાત વર્ગો અને આર્થિક રીતે નબળા વર્ગોને વય મર્યાદામાં છૂટ આપવામાં આવશે.

CBI Watchman Recruitment 2023: અરજી ફી (Application Fee)

કોઈ અરજી ફી નથી, બધા ઉમેદવારો આ ભરતી માટે બિલકુલ મફતમાં અરજી કરી શકે છે.

CBI Watchman Recruitment 2023: અરજી કઈ રીતે કરવી? (How to apply)

  • સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા ચોકીદાર ભરતી માટે, અરજીનો પ્રક્રિયા ઓફલાઇન છે.
  • અરજી કરવા માટે, પ્રથમ તમે ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન ડાઉનલોડ કરવો જોઈએ અને તેને ધ્યાનપૂર્વક વાંચવું જોઈએ.
  • હવે તમારે નોટિફિકેશનમાં આપેલું એપ્લિકેશન ફોર્મ ડાઉનલોડ કરવું જોઈએ, પછી તમારે એપ્લિકેશન ફોર્મ ભરવું જોઈએ.
  • તમામ માગણી માટે પૂરી રહેતી વિગતો ભરવાનાં બાદ, તમારે તેને એક યોગ્ય પ્રકારના એન્વેલોપમાં મૂકવું જોઈએ.
  • તમારી જરૂરી દસ્તાવેજો સહિત તેમના સાથે સાચવવામાં આવશે.
  • તેને એન્વેલોપમાં મૂકીને, તમારે તેને નોટિફિકેશનમાં મુકાબલે સરનામે મોકલવો જોઈએ.
  • મહત્વપૂર્ણ: તમારું એપ્લિકેશન ફોર્મ છતાં પર છડતાં અથવા તારીખ પહેલાં મોકલવાનું ખૂબ મહત્વપૂર્ણ છે.

Important Links

સત્તાવાર સૂચનાNotification
છેલ્લી તારીખ1 ડિસેમ્બર 2023
અરજી કરવા માટેઅહીં ક્લિક કરો
સત્તાવાર વેબસાઈટ વિજિત કરવા માટેઅહીં ક્લિક કરો
હોમપેજઅહીં ક્લિક કરો

Leave a Comment